Language

Over het thema "Bonsai" vindt u op de volgende pagina’s verdere, waardevolle informatie over:


Dendrologie
Forums
Training / onderwijs
Verenigingen / Organisaties

Hiermee neemt de redacteur uitdrukkelijk afstand van de inhoud van alle op deze website verlinkte pagina’s. Deze verklaring geldt voor alle links ("Hyperlinks") die op deze pagina zijn aangebracht. De redacteur wijst erop dat hij, ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle, niet aansprakelijk is voor de inhoud van externe links, ook niet wanneer bewezen kan worden, dat de redacteur van de inhoud op de hoogte was. Uitsluitend de uitbater van de verlinkte pagina is verantwoordelijk voor inhoud en de juridische onbedenkelijkheid van den verlinkte pagina.