Language

Copyright verklaring betreffende de inhoud van het online aanbod.

Alle op deze website aangeboden informatie in de vorm van teksten, afbeeldingen, tekeningen en foto’s vallen onder het auteursrecht en overige wetten ter bescherming van het geestelijke eigendom. Zonder schriftelijke toestemming van de auteur mag deze informatie noch voor privé-, noch voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gewijzigd of worden veranderd of op andere websites worden gebruikt. Tevens mag deze informatie niet worden opgeslagen, gekopieerd of doorgegeven. De in dit aanbod gebruikte foto’s, tekeningen en diagrammen vallen onder het geldige copyright van de desbetreffende foto agentuur of van diegene die deze ter beschikking heeft gesteld. Ondanks dat wij ons best hebben gedaan de inhoud consistent, volledig en correct weer te geven, is de redacteur niet aansprakelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de ter beschikking gestelde inhoud. Aansprakelijkheidsvorderingen t.o.v. de uitgever, die op materiële of immateriële schades berusten en die door het gebruiken of het niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruiken of het niet gebruiken van foutieve of onvolledige informatie worden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten.

Privacy bescherming

Deze website kan zonder dat Uw identiteit prijsgegeven moet worden, worden bezocht. Een persoonlijke registratie is niet noodzakelijk. De in het kader van een contactopname via deze pagina verzamelde gegevens dienen uitsluitend de communicatie tussen de uitbater en de geïnteresseerde. De uitbater verplicht zich in het bijzonder deze gegevens niet aan derden ter beschikking te stellen, of deze voor een ander doel als hiervoor aangegeven, te gebruiken.
Deze pagina’s kunnen echter advertenties van externe aanbieders en referral links naar pagina’s van externe aanbieders bevatten. Voor de hierbij technisch mogelijke verzameling en aggregatie van gegevens is uitsluitend de desbetreffende aanbieders van deze pagina verantwoordelijk.
In zover het binnen het internet aanbod mogelijk is, persoonlijke of zakelijke gegevens (E-mailadressen, namen, adressen) aan te geven, dan vindt het invullen van deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats. Het gebruik door derden van de in het kader van het impressum of soortgelijke gegevens gepubliceerde contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en het e-mailadres, met als doel niet expliciet aangevraagde informatie te verzenden, is niet toegestaan. Tegen afzenders van zogenaamde spam-mails behouden wij in het geval van een schending, uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen tegen deze afzenders te ondernemen.