Language

Pro Bono Publico

Voor het opstellen van de verklarende woordenlijst werden o.a. boeken en documenten uit het bestand van de stichting "Buch und Wissen" gebruikt. Deze omvangrijke hoeveelheid materiaal hebben wij met informatie uit talrijke werken uit nationale en internationale bibliotheken aangevuld. De naast het internet gebruikte bronnen zijn in de rubriek “Bibliografie” vermeld..